Polsko – Ukraińskie Forum Outsourcingu po raz drugi w Rzeszowie

Polsko – Ukraińskie Forum Outsourcingu po raz drugi w Rzeszowie

Międzynarodowa promocja Rzeszowa i SkyRes – u Forum odbędzie się już 22.11.2017 w Rzeszowie, gospodarczym centrum południowo – wschodniej Polski. Będzie to okazja do promocji miasta, a także m.in. SkyRes – u, biurowca klasy A, najnowocześniejszego tego

Polsko – Ukraińskie Forum Outsourcingu szansą dla Rzeszowa i Ukrainy

– Forum będzie wyjątkowym wydarzeniem. To właśnie podczas takich spotkań przedstawiciele firm, nie tylko z rynku outsourcingu, nawiązują kontakty, wymieniają się doświadczeniami. Jest to zatem doskonała okazja do nawiązania współpracy przynoszącej dla wszystkich zainteresowanych wymierne korzyści gospodarcze, biznesowe i promocyjne. Jednym ze strategicznych celów Polsko-Ukraińskiego Forum Outsourcingu w Rzeszowie  jest prezentacja trendów w rozwoju branży oraz możliwości budowania partnerstw biznesowych między firmami z Ukrainy i Polski, zwłaszcza w odniesieniu do usług IT oraz obsługi klientów. z Zachodniej Europy i USA.

Sektor nowoczesnych międzynarodowych usług dla biznesu 

Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio, organizator spotkania, mówi: – Polska i Ukraina należą do jednych z najważniejszych i zarazem największych ośrodków outsourcingowych w centralnej i wschodniej Europie. Forum w Rzeszowie jest doskonałą okazją, aby podzielić się międzynarodowymi doświadczeniami. Wskazać z jednej strony trendy, a z drugiej – wyzwania stojące przed outsourcingiem ukraińskim i polskim. Jego opinię podziela Anna Proszowska – Sala, prezes Citybell Consulting, współorganizatorka Forum. – Zbliżające się Forum to szczególne wydarzenie, bo odnosi się do jednego z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki obu krajów oraz szans, jakie otwierają się przed obydwoma stronami w najbliższych latach.

Podczas Forum w Rzeszowie spotkają się przedstawiciele reprezentujący polskie i ukraińskie podmioty gospodarcze, w tym: dostawcy nowoczesnych usług dla biznesu, szefowie centrów typu BPO/ITO, przedstawiciele agencji konsultingowych i doradczych, firm rekrutacyjnych oraz agencji Real Estate. Wśród omawianych tematów znajdą się m.in.: atrakcyjne lokalizacje BPO/SSC/ITO ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności Rzeszowa, potencjał kadrowy Polski i Ukrainy, wyzwania i sposoby realizacji projektów outsourcingowych, Polska i Ukraina jako tandem outsourcingowy dla Zachodniej Europy oraz USA.

Miedzynarodowej rangi wydarzenie w Rzeszowie

O wysokiej randze wydarzenia świadczą polskie i międzynarodowe instytucje, które wspierają swoim patronatem Forum, m.in. Ministerstwo Rozwoju, Lwowski Klaster IT, Outsource People, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza,  International Association of Outsourcing Professionals (IAOP), Związek Miast Polskich, Deutscher Outsourcing Verband. Gospodarzem i strategicznym partnerem Forum jest Miasto Rzeszów. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie.

Tadeusz Ferenc, prezydent Miasta Rzeszowa,  komentując zbliżające się Forum, powiedział: – Czuję się dumny, że miasto będzie gospodarzem tak ważnego dla gospodarki wydarzenia, zwłaszcza, że dostrzegamy ogromny potencjał tkwiący w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Uważam również, iż w perspektywie najbliższych lat sektor ten ma ogromną szansę stać się obok branży lotniczej i IT jednym z wiodących filarów rzeszowskiej gospodarki.

Oficjalna storna internetowa Forum: http://www.bsstour.com/rzeszow/ 

Inne AKTUALNOŚCI