Jak zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników w czasie pandemii?

noszenie maski w biurze

To jedno z najczęściej zadawanych pytań wśród właścicieli firm w bieżącym roku. Wszystko wskazuje na to, że i na początku 2021 również trzeba się będzie z nim mierzyć. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo w biurze w czasie koronawirusa? Podpowiadamy na co zwrócić uwagę.

bezpieczne biuro

Działania jakie należy podjąć można podzielić na dwie grupy. I też w taki sposób podejdziemy do ochrony pracowników i osób przewijających się przez biura. Przeprowadzając poniżej opisane działania, pamiętajcie o tym, że zwykle najsłabszym ogniwem – w tym wypadku podatnym na samodzielne rozluźnianie restrykcji –  jest człowiek. Bezpieczeństwo w biurze w czasie koronawirusa zależy w ogromnym stopniu właśnie od przestrzegania obostrzeń i pewnych zasad chroniących nasze zdrowie. I to właśnie od nich zaczniemy.

Bezpieczeństwo w biurze w czasie pandemii – obowiązki pracowników

Tak ogólnie można określić pewien zestaw zasad, którymi wszystkie osoby przebywające w biurze powinny się kierować. Nie tylko pracownicy, ale i ludzie przybywający z zewnątrz. Dwie podstawowe zasady, które tak naprawdę są powtarzane od początku 2020 roku to: dezynfekcja i dystans.

W tym pierwszym wypadku jako pracodawca musicie zapewnić widoczne miejsce, w którym znajdzie się płyn do dezynfekcji dłoni. O ile swoich pracowników można zdyscyplinować i wprowadzić regularną dezynfekcję, o tyle w przypadku osób odwiedzających biuro może być to trudne. Na ten aspekt jednak nie można mieć wpływu, ale należy próbować zwracać uwagę na takie sytuacje i zachęcać do odpowiednich zachowań. Najważniejszym jest robienie wszystkiego, aby stworzyć w czasie trwania koronawirusa bezpieczne biuro.

Drugą kwestią są maseczki ochronne. W tym wypadku też można mieć pewien problem z egzekwowaniem tego wymogu od osób jedynie odwiedzających biuro, ale w ostatnim czasie – już po obowiązku noszenia ich w przestrzeni publicznej – da się zauważyć większą karność w tym aspekcie. Zwrócenie komuś uwagi, by założył maseczkę jest w obecnych czasach czymś zupełnie normalnym.

Teraz parę słów w kwestii tego, czy pracownicy biura powinni nosić je w czasie wykonywania swoich zadań. Z prawnego punktu widzenia nie ma takiego obowiązku (w tym miejscu chcemy zaznaczyć, że od 28 listopada do 27 grudnia ustawodawca nałożył przymus zakrywania ust w pracy). Przy założeniu, że zachowują oni takie środki bezpieczeństwa jak wspominane wyżej dezynfekcja i dystans (co najmniej półtora metra). Warto – jako pracodawca – zastanowić się nad ochroną pracowników, których zadania wymagają kontaktu z ludźmi (na przykład przyjmują interesantów). W takiej sytuacji noszenie maseczki w czasie takich spotkań wydaje się być niezbędne.

Dystans – to trzeci obowiązek pracowników w czasie pandemii koronawirusa. Jego zachowanie przy małej liczbie osób przebywających w biurze nie będzie nastręczać trudności. Dotyczy to nie tylko przestrzeni, w której wykonuje się czynności zawodowe, ale też w tak zwanych częściach wspólnych. Mamy tutaj na myśli łazienki, jak i kuchnię, oraz miejsca w których spożywane są posiłki.

Bezpieczne biuro – w jaki sposób je przygotować?

Tutaj można się wzorować na firmach posiadających biurowce, które musiały zostać przystosowane do nowej rzeczywistości. Jako DevelopRes wprowadziliśmy szereg rozwiązań w znaczący sposób poprawiających ochronę przed COVID-19 pracowników i osób postronnych. W naszym biurowcu SkyRes znajdziecie bezpieczną przestrzeń do pracy stacjonarnej. A więcej na temat naszych działań w kontekście ochrony przed koronawirusem przeczytacie w tym tekście.

Wróćmy do kwestii zabezpieczenia biura. W tym wypadku warto dokładnie przestudiować zalecenia między innymi przekazywane przez GIS. Pierwszym krokiem jaki powinniście podjąć, jest przygotowanie działań dotyczących regularnej dezynfekcji miejsc wspólnych w biurze. To właśnie te części są najbardziej narażone na COVID-19.

Kolejnym krokiem jaki należy podjąć, jest stworzenie możliwości zachowania wspomnianego wyżej dystansu w biurze. W tym aspekcie wiele zależy od tego jaką przestrzenią dysponujecie. Wiele firm zdecydowało się na ograniczenie liczby pracowników przebywających w jednym czasie w biurze. Wprowadzono zmianowość, której zadaniem jest też ograniczenie kontaktu między pracującymi osobami. Dzięki temu w przypadku choroby się jednego pracownika zmniejszone jest ryzyko możliwego zarażenia innych.

Ciekawym rozwiązaniem jest też tworzenie przestrzenie w biurach, w których spotkania odbywają się zdalnie (na przykład konferencje, rozmowy z kontrahentami). To także zmniejsza ryzyko powstania ogniska koronawirusa w biurze. Hybrydowy (zdalno-stacjonarny) sposób pracy w 2020 roku stał się normą. I całkiem możliwe, że wypracowane w tym czasie rozwiązania, zostaną z nami na dłużej.

Zajmiemy się  jeszcze dwoma miejscami w kontekście dbałości o bezpieczeństwo w biurze w czasie koronawirusa. To wspominane łazienki i przestrzeń przeznaczona do przygotowywania i spożywania posiłków. W tym drugim przypadku warto wprowadzić rotacyjny system korzystania. W części do przygotowywania posiłków i ich spożywania należy zachować dystans. Warto też tam umieścić środki do dezynfekcji.

W przypadku łazienki przede wszystkim konieczne są regularne sprzątanie i dezynfekcja sanitariatów. W tej części biura powinno obowiązywać ograniczenie liczby osób, które mogą w niej przebywać jednocześnie. Ten akurat aspekt ochrony zdrowia pracowników nie będzie stanowił problemu. Koniecznie należy dbać o dostępność środków czyszczących i dezynfekujących. Nie tylko w łazience. Dbałość o bezpieczeństwo w biurze w czasie koronawirusa stawia przed pracodawcami szereg wyzwań. Natomiast warto zaznaczyć, że wypracowane w tym roku rozwiązania, jak również wprowadzone wymogi dotyczące ochrony zdrowia spełniają swoje zadanie.

Inne AKTUALNOŚCI