Leed Gold

Wszystkim osobom, które zaangażowały się czynnie w projekt SkyRes składamy gorące podziękowania za trud, jaki wnieśli w swoją pracę. To dzięki nim osiągnęliśmy wspólny sukces.

W tym momencie nasze starania zostały docenione poprzez przyznanie prestiżowego certyfikatu LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) na poziomie GOLD. Potwierdza on, że wysiłek włożony w stworzenie budynku przyjaznego pracownikom jak i środowisku naturalnemu spełnił pokładane w nim nadzieje. Powyższe wyróżnienie jest dla nas tym cenniejsze, iż wiemy doskonale jak niewiele projektów w skali całego naszego kraju mogło się nim do dnia dzisiejszego pochwalić.

Inne AKTUALNOŚCI