Rynek usług IT w Polsce

Rynek usług IT w Polsce

W firmach świadczących usługi IT pracuje w Polsce ponad 140 tys. osób. W 2013 roku usługi IT w Polsce stanowiły około 1,7% wartości globalnego rynku usług IT, z kolei wartość rynku usług IT to 29% całkowitej wartości rynku IT w Polsce (dane IDC).

Eksperci z branży analiz stawiają prognozę, że polski rynek usług IT podtrzyma dynamizm wzrostu w okresie 2016 -2021. Szacuję się, że rok 2016 przyniesie wzrost wynoszący 4,1% do ok. 34 mld. zł (w roku 2015 wzrost ten kształtował się na poziomie 4,2%).  W roku 2017przewiduje się, że wskaźnik ten będzie jeszcze wyższy i wyniesie 5,5% (do 35,8 mld zł). Mniej optymizmu możemy się spodziewać na rynku sprzętu. W badanym okresie prócz niższego wolumenu sprzedaży komputerów i monitorów na krajowym rynku przypuszcza się, że spadki dotkną również rynku druku (Dane wg. raportu Rynek IT w Polsce 2016 przygotowanego przez Agencję badawczą PMR Research)

Według innej agencji znacznych wzrostów możemy się spodziewać w dziale usług outsourcingowych. Szacuje się, że ich udział w rynku usług IT w okresie od 2013 do 2018 roku urośnie z 18,8% do 21,9%. Największy dynamizm ma być udziałem usług z zakresu hostingu infrastruktury (tzw. hosting infrastructure services- skumulowany roczny wskaźnik wzrostu – CAGR w latach 2013-2018 wyniesie 17,5%) i zarządzania aplikacjami klienta (hosted application management, C AGR 17,6%, 2013 – 2018), do czego bez wątpienia przyczyni się większe wykorzystywanie narzędzi dostępnych w chmurze.

Masz pytania? Zostaw swój numer - oddzwonimy!

W możliwie najszybszym czasie skontaktuje się z Tobą nasz specjalista. Podane przez Ciebie dane kontaktowe posłużą jedynie nawiązaniu kontaktu.

Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni polegający na telefonicznym lub za pomocą wiadomości SMS przekazywaniu informacji marketingowych, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), przez Developres Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w celu korzystania z usługi „Newsletter” zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)prowadzonej przez DevelopRes Sp. z o.o.

Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 18 jako administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, że:
1. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne lecz konieczne, abyśmy mogli skontaktować się z Panią/Panem np. mailowo lub telefonicznie;
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
3. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem email: daneosobowe@developres.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku/do czasu cofnięcia zgody;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Imię
Numer telefonu
Informacje o Rzeszowie
Nasi partnerzy