Developres

Początki firmy Developres sięgają roku 2006. Jej fundamentem jest polski kapitał. W pierwszym etapie naszego funkcjonowania skupiliśmy się na działalności związanej z wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym. Postawiliśmy sobie za cel dostarczenie kompleksowej usługi dla naszego klienta w tym zakresie. Wobec tego   nasze działania zaczynały się od przygotowania projektów inwestycyjnych poprzez pozyskanie gruntów, współpracę przy opracowaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu, sporządzenie projektu architektonicznego, uzyskanie pozwoleń na budowę, nadzór prowadzonej budowy i finalne przekazanie gotowych mieszkań naszym Klientom. 

 

Rzetelna praca i włożony wysiłek zaowocowała sukcesem na rynku nieruchomości. Wobec czego w 2012 r. zdecydowaliśmy się rozszerzyć działalność naszego przedsiębiorstwa o sektor nowoczesnych powierzchni biurowych. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w tym momencie powstaje nasz sztandarowy projekt SkyRes. Nowoczesny kompleks budynków o charakterze biurowo-mieszkalnym. Nasze starania zostały zauważone i docenione poprzez przyznanie dwóch prestiżowych certyfikatów: LEED  (Leadership in Energy and Environmenral Design) na poziomie GOLD i BREEAM (BRE Environmental Assessment Method). 

 

Jedocześnie nie zapominamy o rynku mieszkań. Równolegle do wspomnianego wyżej przedsięwzięcia kierujemy inwestycjami osiedli mieszkaniowych „Osiedle na Wisłokiem” i „Osiedle Zawiszy” w Rzeszowie. Gruntownie przemyślane projekty i nowoczesna architektura wyznaczyły nowy trend na lokalnym rynku nowych mieszkań. Doceniają to Klienci, którzy każdego dnia przekonują się o podjęciu słusznej decyzji w postaci kupna własnego lokum. 

W roku 2010 decyzją zarządu Spółki podnieśliśmy kapitał zakładowy do sumy 24.000.000 PLN. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność dobrze zainwestowanych środków finansowych i gwarancję ich bezpieczeństwa. 

Na tle konkurencji wyróżnia nas:

 

  • skrupulatność przygotowania inwestycji pod względem technicznym, 
  • szybkość realizacji projektu, 
  • obligatoryjne dotrzymywanie założonych terminów, 
  • dbałość o wysoką jakość materiałów i urządzeń technicznych wykorzystywanych przy budowie,
  • wysoki standard wykończeniowy budynków,
  • gwarancja bezpieczeństwa dla pieniędzy naszych Klientów.

Developres Sp. z o.o.

Biurowiec SkyRes Warszawska
ul. Warszawska 18
35-205 Rzeszów

tel.: (+48 17) 86 00 365
fax: (+48 17) 86 36 342
e-mail: arysz@developres.pl

Informacje o Rzeszowie
Nasi partnerzy

Masz pytania? Zostaw swój numer - oddzwonimy!

W możliwie najszybszym czasie skontaktuje się z Tobą nasz specjalista. Podane przez Ciebie dane kontaktowe posłużą jedynie nawiązaniu kontaktu.

Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni polegający na telefonicznym lub za pomocą wiadomości SMS przekazywaniu informacji marketingowych, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), przez Developres Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w celu korzystania z usługi „Newsletter” zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)prowadzonej przez DevelopRes Sp. z o.o.

Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 18 jako administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, że:
1. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne lecz konieczne, abyśmy mogli skontaktować się z Panią/Panem np. mailowo lub telefonicznie;
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
3. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem email: daneosobowe@developres.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku/do czasu cofnięcia zgody;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Imię
Numer telefonu