Polsko - Ukraińskie Forum Outsourcingu po raz drugi w Rzeszowie

Polsko - Ukraińskie Forum Outsourcingu po raz drugi w Rzeszowie

Międzynarodowa promocja Rzeszowa i SkyRes – u Forum odbędzie się już 22.11.2017 w Rzeszowie, gospodarczym centrum południowo – wschodniej Polski. Będzie to okazja do promocji miasta, a także m.in. SkyRes – u, biurowca klasy A, najnowocześniejszego tego

Polsko - Ukraińskie Forum Outsourcingu szansą dla Rzeszowa i Ukrainy

- Forum będzie wyjątkowym wydarzeniem. To właśnie podczas takich spotkań przedstawiciele firm, nie tylko z rynku outsourcingu, nawiązują kontakty, wymieniają się doświadczeniami. Jest to zatem doskonała okazja do nawiązania współpracy przynoszącej dla wszystkich zainteresowanych wymierne korzyści gospodarcze, biznesowe i promocyjne. Jednym ze strategicznych celów Polsko-Ukraińskiego Forum Outsourcingu w Rzeszowie  jest prezentacja trendów w rozwoju branży oraz możliwości budowania partnerstw biznesowych między firmami z Ukrainy i Polski, zwłaszcza w odniesieniu do usług IT oraz obsługi klientów. z Zachodniej Europy i USA.

Sektor nowoczesnych międzynarodowych usług dla biznesu Polsko Ukraińskie Forum Outsourcingu w Rzeszowie

Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio, organizator spotkania, mówi: - Polska i Ukraina należą do jednych z najważniejszych i zarazem największych ośrodków outsourcingowych w centralnej i wschodniej Europie. Forum w Rzeszowie jest doskonałą okazją, aby podzielić się międzynarodowymi doświadczeniami. Wskazać z jednej strony trendy, a z drugiej – wyzwania stojące przed outsourcingiem ukraińskim i polskim. Jego opinię podziela Anna Proszowska – Sala, prezes Citybell Consulting, współorganizatorka Forum. – Zbliżające się Forum to szczególne wydarzenie, bo odnosi się do jednego z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki obu krajów oraz szans, jakie otwierają się przed obydwoma stronami w najbliższych latach.

Podczas Forum w Rzeszowie spotkają się przedstawiciele reprezentujący polskie i ukraińskie podmioty gospodarcze, w tym: dostawcy nowoczesnych usług dla biznesu, szefowie centrów typu BPO/ITO, przedstawiciele agencji konsultingowych i doradczych, firm rekrutacyjnych oraz agencji Real Estate. Wśród omawianych tematów znajdą się m.in.: atrakcyjne lokalizacje BPO/SSC/ITO ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności Rzeszowa, potencjał kadrowy Polski i Ukrainy, wyzwania i sposoby realizacji projektów outsourcingowych, Polska i Ukraina jako tandem outsourcingowy dla Zachodniej Europy oraz USA.

Miedzynarodowej rangi wydarzenie w Rzeszowie

O wysokiej randze wydarzenia świadczą polskie i międzynarodowe instytucje, które wspierają swoim patronatem Forum, m.in. Ministerstwo Rozwoju, Lwowski Klaster IT, Outsource People, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza,  International Association of Outsourcing Professionals (IAOP), Związek Miast Polskich, Deutscher Outsourcing Verband. Gospodarzem i strategicznym partnerem Forum jest Miasto Rzeszów. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie.

Tadeusz Ferenc, prezydent Miasta Rzeszowa,  komentując zbliżające się Forum, powiedział: - Czuję się dumny, że miasto będzie gospodarzem tak ważnego dla gospodarki wydarzenia, zwłaszcza, że dostrzegamy ogromny potencjał tkwiący w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Uważam również, iż w perspektywie najbliższych lat sektor ten ma ogromną szansę stać się obok branży lotniczej i IT jednym z wiodących filarów rzeszowskiej gospodarki.

Oficjalna storna internetowa Forum: http://www.bsstour.com/rzeszow/ 

Inne aktualności
Nasi partnerzy

Masz pytania? Zostaw swój numer - oddzwonimy!

W możliwie najszybszym czasie skontaktuje się z Tobą nasz specjalista. Podane przez Ciebie dane kontaktowe posłużą jedynie nawiązaniu kontaktu.

Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni polegający na telefonicznym lub za pomocą wiadomości SMS przekazywaniu informacji marketingowych, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), przez Developres Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w celu korzystania z usługi „Newsletter” zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)prowadzonej przez DevelopRes Sp. z o.o.

Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 18 jako administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, że:
1. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne lecz konieczne, abyśmy mogli skontaktować się z Panią/Panem np. mailowo lub telefonicznie;
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
3. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem email: daneosobowe@developres.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku/do czasu cofnięcia zgody;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Imię
Numer telefonu